Asukkaat

Tarjoamme kodin kuudelletoista asukkaallemme. Meillä jokainen asukas on oman elämänsä päähenkilö. Huomioimme jokaisen asukkaamme tarpeet ja toiveet yksilöllisesti. Meillä jokaisen asukkaamme tarina on tärkeä ja ammennamme sitä hoivatyössämme. Asukkaat tuovat omiin huoneisiinsa omat kalusteensa. He pukeutuvat omiin vaatteisiinsa ja käyttävät omia tuttuja tavaroitaan. Sisäilman puhtaudesta meillä vastaa Lux Aeroguard -järjestelmä.

Asukkaidemme terveydestä ja lääkehoidon kokonaisuudesta vastaa hoitohenkilökunnan lisäksi meidän omalääkärimme. Omalääkärimme tuntee asukkaamme ja vierailee meillä säännöllisesti. Hän juttelee asukkaidemme, sekä omaisten kanssa ja on jatkuvasti tavoitettavissa puhelimitse. Lääkärimme palveluihin kuuluvat asukkaiden ja omaisten tapaamiset, lääkityksen uusimiset ja kokonaisvaltainen tarkastelu, terveydentilan seuranta, laboratoriotutkimusten määräminen, ym. Omalääkärimme palvelut kuuluvat hoivamaksuun. Akuuteissa tapauksissa saamme palvelua julkisen terveydenhuollon toimipisteistä.

Meillä päivään sisältyy monenlaisia askareita, mikä pitää asukkaat aktiivisina. Päivän aikana esimerkiksi viikkaamme lakanoita ja innokkaat saavat leipoa, maalata, laulaa ja pelata korttia.  Musiikin kuuntelu tai tanssiminen olohuoneessa on tavallista. Asukkailla on mahdollisuus ulkoilla joka päivä yhdessä tutun tupahoivalaisen kanssa.

Teemme myös yhdessä retkiä lähiseudulle, käymme syömässä ulkona, marjastamme ja sienestämme syksyllä ja tutustumme myös paikkakuntamme nähtävyyksiin.

Läheiset ja omaiset ovat tervetulleita meille milloin vain ja usein he liittyvätkin mukaan talon elämään ja tapahtumiin.

Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea. Vuoden 2017 tuloksia voit tarkastella tästä linkistä.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja aktiivista arkeamme voit seurata myös Facebookissa.

Asukkaaksi tuleminen

Tupahoivaan voi tulla asumaan joko kokonaan palvelun itse maksaen, oman kunnan myöntämällä palvelusetelillä tai kotikuntalain mahdollistamana.

Palvelusetelikäytännössä tietoa antaa oman kunnan asumispalveluista vastaava henkilö.

Kotikuntalakia ja sosiaalihuoltolakia on muutettu 1.1.2011. Kotikuntalakiin lisätyn uuden 3 a §:n mukaan pitkäaikaisessa, eli yli vuoden kestävässä, hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan vaihto-oikeus. Oikeus koskee henkilöitä, jotka ovat viranomaispäätöksen perusteella sijoitettu laitoshoitoon, perhehoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla kotikuntansa ulkopuolelle.

Lisätietoa kotikuntalain mahdollisuuksista täältä.

Kustannukset asukkaalle

Vuokra 397,52 € / kk

Sähkö + vesi 23 € / kk

Ateriat 15.80 € / vrk

Vaatehuolto 39,50 € / kk

Siivouspalvelu 58,50 € / kk

Hoivamaksun omavastuuosuus selviää oman kuntanne tekemän tuloselvityksen perusteella.

Ota yhteys meihin niin kerromme lisää!

Johtaja Auli Härkälä

gsm +358 50 527 5747

Sähköposti: auli.harkala@tupahoiva.com