Henkilökunta

Hoitohenkilökuntaamme kuuluu sairaanhoitaja, muistisairaiden hoivaan sitoutuneet lähihoitajat sekä asukkaiden arkeen osallistuva talon johtaja.  Lisäksi kodinhuoltaja, joka auttaa asukkaita ja pitää huolta puhtaudesta. Talossamme on oma emäntä, jonka ravitsevista ruuista talon väki ja vieraatkin saavat nauttia.

Henkilöstömme saa käyttää ammattiosaamistaan talossamme kokonaisvaltaisesti. Tavoitteenamme on, että koko henkilöstö käy Suomen Kinestetiikka yhdistys ry:n kinestetiikan peruskurssin. Koko henkilöstön yhteisten koulutusten lisäksi jokainen saa ehdottaa mahdollisia koulutuksia omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Itse aktiivisesti erilaisia koulutuksia etsien, niihin myös usein pääsee. Uskomme, että monipuolinen työnkuva näkyy työssä jaksamisena ja iloisissa ilmeissä.

Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalialan oppilaitosten kanssa ja tarjoamme alan opiskelijoille työssäoppimispaikan.

Image

Töissä Tupahoivassa - Siiri

Oli hienoa päästä Tupahoivaan töihin ja vielä, kun oli kuullut paikasta etukäteen niin paljon hyvää. Tupahoivassa kaikki ottivat avoimin mielin vastaan ja työyhteisöstä huokui innostus, motivaatio ja lämminhenkisyys, joka tuntui turvalliselta ja joukkoon oli mukava tulla mukaan.

Perehdytys tuntui selkeältä ja sai rauhassa käydä asioita läpi ja kysellä paljon. Oli hyvä, että perehdytyksessä oli selkeästi laitettu ylös läpikäytävät asiat, jolloin kaikki tulee varmasti tietoon ja pääsee mukaan tupahoivan ideologiaan ja tapoihin toimia erilaisissa tilanteissa. Itse olen kokenut, että opin paljon uutta myös seuraamalla muita tupahoivan huippuhoitajia, joilla on kaikilla omia ideoita ja tapoja toteuttaa erilaisia vuorovaikutustilanteita. On hyvä, että perusperiaatteet ovat yhtenevät, mutta työtä saa tehdä omalla persoonalla. On myös hienoa, että tupahoivassa vallitsee avoin ilmapiiri ja jos jotain on mielenpäällä, sen uskaltaa kertoa muille ja päätökset tehdään yhdessä.

Olen oppinut paljon uutta vuorovaikutuksesta ja siitä haluan oppia vielä paljon lisää. Kuinka kuunnellaan aidosti, mitä asukkaalla on mielessä ja tuetaan hänen ajatusmaailmaansa ja pyritään vastaamaan mielessä oleviin kysymyksiin. Olen oppinut, että ajan antaminen, sekä kontaktin luominen on erittäin tärkeää. Siirtymistilanteissa on tärkeää, että asukas tietää mihin on siirtymässä ja pystyy täten itse aloittamaan liikkeen ja saa siihen hoitajalta tarvittavan tuen.

Lue Siirin kertomus kokonaan >>
Kinestetiikan myötä olen oppinut paljon uutta avustamistilanteista ja niistä haluankin oppia vielä paljon lisää. Koen, että tärkeää on asukkaan kanssa toimiva yhteistyö ja turvallinen tilanne, jossa sekä asukas, että hoitaja luottavat toisiinsa. Tärkeää on myös senhetkisen jaksamisen huomiointi ja kinestetiikan soveltaminen tilanteen mukaan. Toisena aamuna asukas jaksaa hienosti kävellä wc:hen ja toisena aamuna apuun tarvitaan pyörätuolia tai syliä ja on hienoa, että tapoja on monia. Kinestetiikan myötä pyrin, että asukas tekee itse kaiken mitä pystyy. Aamutoimilla käsien pesu tai rasvaus voi olla asioita, jotka sujuu vielä hyvin, vaikka housujen pukemisessa asukas tarvitsisikin apua. Avustamistilanteissa tärkeää on myös hyödyntää muita voimavaroja mm. musiikkia. Asukas voi kokea olonsa voimattomaksi, mutta tuttua laulua laulaessa hän jaksaa nousta hieman seisomaan ja siirtyä wc-pytylle.

Tupahoivassa olen kokenut yhtenä merkittävimmistä asioista, että asiat tehdään oikeasti yhdessä ja kaikki ovat yhtä lailla vastuussa päivän kulusta ja asukkaista. Kenenkään hoitajan ei tarvitse jännittää, että pärjäänköhän minä tämän asukkaan kanssa tänään vaan kaikki ottavat yhdessä vastuuta ja ovat valmiita auttamaan muita ja ideoimaan yhdessä uutta. Olen kokenut myös yleisesti uudessa paikassa tärkeänä, että on saanut edetä rauhallisesti ja esimerkiksi lääkkeiden kanssa sain rauhassa tutustua asukkaisiin ja harjoitella lääkkeiden antoa, ennen kuin sain antaa niitä omatoimisesti. Tämä lisää asukasturvallisuutta ja tuo itselle turvallisen tunteen toteuttaa työtä, kun on saanut perehtyä ensin rauhassa. Mielestäni lääkkeiden antaminen on muutenkin tuntunut oikein toimivalta ja vastuu on kaikkien, jolloin lääkehoidon toteuttaminen sujuu hyvin ja informaatio kulkee. Myös Hilkka ja tapa kirjata on tuntunut luontevalta ja asukkaiden tarpeet kohtaavalta. Olen ymmärtänyt uudella tavalla, kuinka kirjataan asiat asukkaan näkökulmasta ja hänen tarpeitaan tukien. On myös hyvä, että Tupahoivan yhteisiä asioita informoidaan Hilkan kautta, jolloin ne tulevat varmasti kaikkien tietoon.
Tällaisia mietteitä ja eteenpäin uutta oppien. :)

T. Siiri

”Tupahoiva on erinomainen paikka, jossa tunne ja sydän ovat aina mukana kaikessa toiminnassa."
Tiina Tarko

”Tupahoiva on erinomainen paikka, jossa tunne ja sydän ovat aina mukana kaikessa toiminnassa."
Tiina Tarko

Töissä Tupahoivassa - Tiina

Hoitaja Tiina Tarko ajautui omien sanojensa mukaan tekemään viimeistä näyttötyöjaksoa Tupahoivaan muistisairaiden pariin keväällä 2009. Tarko muistelee, että aluksi hän ei ollut ajatuksesta innoissaan, sillä hän ei mielestään ollut suuntaamassa työuraansa muistisairaiden hoitoon.

– Menin silti Tupahoivaan suorittamaan viimeistä näyttöäni ja ensimmäisestä päivästä lähtien ihastuin sekä paikkaan että muistisairaiden hoitoon. Oli tosi hienoa, että Tupahoivasta sitten pyydettiinkin minua jatkamaan äitiysloman sijaisena kun harjoittelujaksoni päättyi. Tällä tiellä olen siis edelleen, Tarko kertoo.

Täällä sekä asukkaat että me henkilöstö saamme olla yksilöitä. Toki päivissä on tietty rytminsä, mutta saamme tehdä niistä oman näköisiämme ja hoitaa asioita omaan, persoonalliseen tyyliimme. Asukkaiden tarpeet ja hyvinvointi tulevat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä ja se luo pohjan toimivalle työyhteisölle, Tiina painottaa.

Tiina sanookin, että tällä hetkellä töihin meno on motivoivaa ja innostavaa, sillä hän kokee muistisairaiden hoidon omakseen. Parasta Tupahoivan hengessä on Tiinan mukaan paikan avoin ja välittävä ilmapiiri.

Copyright © 2024 Tupahoiva. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto: Sastamalan Mediapaja