Kinestetiikka

Tupahoivan hoitofilosofian kantava voima on kinestetiikka. Se on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

Kinestetiikkaa käytetään esim. silloin kun asukasta siirretään vaikkapa pyörätuolista sänkyyn. Asukkaita ei nosteta vaan siirto tapahtuu hoitajan sylin kautta. Fyysinen läheisyys luo turvallisuudentunnetta.

kinekuva

 

Kinestetiikka mahdollistaa

 • avustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen
 • yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa
 • avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen
 • avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen
 • avustettavan fyysisen kuormittavuuden vähentämisen
 • luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa
 • työnmielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen

 

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry on myöntänyt Tupahoivalle 27.3.2015 sertifikaatin tunnustuksena siitä, että sen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnalliset kinestetiikan laatuyksikön kriteerit.

Kriteerien toteutuminen on tarkastettu 2.3.2018 tehdyn määräaikaistarkastuksen yhteydessä ja todettu, että yksikön toimintaa ohjaavat jo aiemmin arvioidut tavoitteet ja niitä on kehitetty edelleen.

Sertifiointiin liittyvä toiminta:

 • työilmapiiri
 • henkilöstön toiminta
 • asiakkaat/omaiset
 • organisaatio

 

Kinestetiikka_logo_vaaka_RGB_pieni

http://www.kinestetiikka.fi/index.php/home/kinestetiikan-laatuyksikot/80-kineslaatu/53-tupahoiva