Kinestetiikka

Tupahoivan hoitofilosofian kantava voima on kinestetiikka. Se on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.

Kinestetiikka on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

Kinestetiikkaa käytetään esim. silloin kun asukasta siirretään vaikkapa pyörätuolista sänkyyn. Asukkaita ei nosteta vaan siirto tapahtuu hoitajan sylin kautta. Fyysinen läheisyys luo turvallisuudentunnetta.

kinekuva

 

Kinestetiikka mahdollistaa

  • avustettavan ja avustajan voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen
  • yksilöllisyyden huomioimisen liikkumisen ja toimintojen avustamisessa
  • avustettavan aktiivisen osallistumisen ja oppimisen
  • avustettavan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen
  • avustettavan fyysisen kuormittavuuden vähentämisen
  • luovuuden lisääntymisen vaikeissa avustustilanteissa
  • työnmielekkyyden ja jaksamisen lisääntymisen

 

Tupahoiva sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 27.3.2015

Työntekijämme toimii kinestetiikkayhdistyksen hallituksessa.

Kinestetiikka_logo_vaaka_RGB_pieni

http://www.kinestetiikka.fi/index.php/home/kinestetiikan-laatuyksikot/80-kineslaatu/53-tupahoiva