Asukastyytyväisyys

Tupahoivan asiakastyytyväisyyskyselyn 2019 yhteenveto

”Ihana paikka! Arvostamme lämmintä ja rentoa ilmapiiriä, joka aina vallitsee Tupahoivassa.”

Kyselyn yhteenveto

Voit katsoa prosentuaaliset vastaukset tästä linkistä

16 asukkaan hoivakodin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin haastattelemalla omaisten ja läheisten näkemyksiä kotimme hoivan laadusta. Vastauksia saimme 30 kappaletta, mikä on erittäin hyvä saavutus. Useamman asukkaan kohdalla vastauksia tuli enemmän kuin yhdeltä henkilöltä.

Kokonaisuudessaan tulokset ovat huikeaa luettavaa ja täytyy todeta, että asiakastyytyväisyys on Tupahoivassa todella korkea. Kyselyn tarkoituksena on etsiä toiminnastamme kehittämiskohteita ja palvella asukkaita mahdollisimman hyvin ja ammattitaitoisesti myös tulevaisuudessa.

Kokonaisuutena vastaajat kokivat erityisesti Tupahoivan henkilökunnan, tilojen viihtyisyyden, mielipiteidensä kuulemisen omaisensa hoidossa, henkilökunnan informoinnin, henkilökunnan tavoitettavuuden sekä tunteen olevansa aina tervetulleita Tupahoivaan ja kokivat että henkilökunnalla on aina aikaa keskustella heidän kanssaan yksimielisesti kiitettäväksi.

Myös hoitajien ammattitaito, yksilön arvostus, turvallinen asuminen, oma rauha, seuran saaminen, hygieniasta huolehtiminen, fyysinen ja psyykkinen terveys, palveluiden hinta-laatusuhde, toimitilat, ilmapiiri, kodikkuus, tilojen esteettömyys, henkilökohtaisten kiinnostusten kohteiden huomioiminen, asukkaiden riittävä toiminnan määrä, ulkoilu, omatoimisuuden tukeminen, vuorovaikutus, yhteydenpidon tukeminen, apuvälineiden käyttö, ruoka ja ruoan monipuolisuus olivat erityisen hyvin arvosteltuja kohteita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Tupahoivan asukkaat ja omaiset ovat erittäin tyytyäisiä saamaansa palveluun ja henkilökunnan arvostus asukkaita kohtaan on koettu 100% vastauksista erittäin hyväksi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!